Lok Sewa Aayog Interview

Tips To Become Successful In Lok Sewa Aayog Interview

Interview ko shabdika artha kunai khasa pesha wa nokarima prabesha ka lagi yogya byakti chhanot garna parikshakale pariksharthi/students lai line maukhika jacha wa prashnotar lai interview bhaninchha.

Arko shabda ma bhanu parda kunai byakati ko bichar, drishtikoNa sathai sharirika,manasika yabam sambegatmak awastha bujhan aapasama garine bishesha kurakani wa sambada lai nai interview (antarbarta) bhaninchha. Kunai pani government & private office ko lagi yogya, daksha yabam prabhawashali byakti (person) chhanot garna abalamban garine bibhinna prakara Madhya interview yak ho. Umedawar ko sharirika, manasika,sambegatmaka awatha, samuhika chhalafal, tarka garne kshamataka sathai samarga byakatiko parikshaNa garnaka lagi interview line garinchha.

Lok Sewa Aayog Ko Interview ma Kasari Tayari Garne?

Interview ma byakti kunai kura ma jankari bhayar matra hudain. Thaha bhayako kura lai ramrori abhibyakta gar ra paristhiti anusara byabahara ma utarna sakne hunu pardachha. Samanyataya junasukai taha (level) / sewa samuhako parikshama sahabhagi hune pariksharthika lagi interview kautuhala,anyola ra bhayako bishya huna sakchha. Bishayako ramro tayari hudahudai pani kati paya awasthama aafulai thaha nabhayaka questions sodhina sakchan ra najawafa banne huna sakchhan. Tara yasto awastha apawada swarua matra aauna sakchha. Yasari anukula ra pratikula junasukai awastha ma pani pani aafulai santulita awasthama rakhera interview ma prastuta huna saknu parcha. Interview ko tayari garda aafule exam diya ko taha ,samuha ko samuran bishaya haru ma ramro sanga study garer janu parne hunchha. Interview ma khasai gara questions sodhidain badhi byabaharik ra baudika (IQ) types ko questions sodhine hunda mind lai khelayar bistharai logic lagayra answer dinu parne hunchha. Interview ma mero pahuna pudain ,maile neta chineko chhain , anya Thulabadha manchhe chineko xain bhaner manobad giraune ra negative kura kahile sochanu hudain. Lok sewa aayog ko kunai exam ma yasta chineka ra power wala manchhe le matra jagi rakhay ko record chhain. Yo kshetra ma padhan ma ramro bhaya ko person le jati sukai kamjora family ani durgam basti ko kina nahosa jagira khaya kai chha. Taysai le tapai haru aafanu manobal lai baliyo banaya ra aafano tayari mabyapak lagnu parne hunchha.

Useful: How To Succeed in Lok Sewa Aayog Exam?

Lok sewa aayog wa anya sasthan harule line exam haru ma first phase & second phase (pratham ra dorso charan) ko exam ma passed/name nikali sake pachhi matra antima charan (final phase) ko interview exam  ma matra umedawar/students le  sahabhagi huna pauda chhan. Interview ma ko lagi anya exam jasto syllable tokiya ko hudain. Yasma pada/level suhaudo jasto sukai questions sodhan sakne chhan nirayak haru le, tesai le yasako lagi ummedawar le aatinu parne kunai kura chhain kin bhane lekhita exam jasto yo topics bata yadi marks ko aauchha maile padheko chhain k garne hola bhaner aatinu parne kunai bishaya nai chhain. Sake samma sampura kshetra ko janakari dherai bhanda dherai lirakhanu parne hunchha. Jata bata ni questions sodhane bhaya ko le sodhiyaka questions ko sajilai jawaf dina sajilo hunchha. Interview ma safal ummedawar bana ko lagi interview ka mulabhuta pakshaharu lai bujhera aafule nam nikale ko taha ko sampura subject ma tayari garer janu pratham  ra aadharabhuta sharta huna janchha.

Lok Sewa Aayog (Bagmati Pradesh): http://spsc.bagamati.gov.np

Lok Sewa Aayog Interview ma prastuta huda dhyan dinuparne mukhya kuraharu:

  • Interview hune date, place ra time ko barema agrima janakari lie interview ka din interview suru bhunubhanda kamtima 1 hours ago exam center ma pugne.
  • Interview dina jane kramama exam ko admit card, 2 photo, orginal documents, orginal documents ko one-one copy photocopy tatha maga gariyaka anya kagajat laijanu parne hunchha.
  • Ummedawar le interview class ma entre garisake pachhi interview line byaktiharu upar dhyandrishti didai shiShatatapurbak abhibadan gari uniharule basne esara garisake pachhi nirdharita kursima basnuparchha.
  • Interview ma ummedawar le dress ma pani special dhyana dinu parne hunchha. Interview ma sahabhagi hune ummedawar ko poshakko barema pani spashta byabstha nabhay pani utaulo posakha bhanda aafulai suhaudo, sharirama Tamakka mileko sathai aatmabishwasa jagaune khalko safa ra aupacharika poshakha ma prastuta hunu upayukta hune chha.
  • Interview ma prastuta huda ummedawar le aafuma aatma bishwash jagai face ma manda-manda muskan lyauna saknu parchha. Shalina bhayar answer dine prayasa garnu parda chha.
  • Questions ko answer dida darayar/akamakayar, mukha bigarera, narvaj bhayar, ra aatiyar dinu hudain.
  • Interview dinda body halaune, dherai charko sora ma bolne. Hasane jasta kam garnu hudai.
  • Interview ma eye contact le bishesa bhimita khelne bhaya ko le eye contact ma pani bishesha dhyayan puraunu parda chha.interview ko karma siddiya pachhi antarbartakara harulai shiSHiTatapurbak abhibadan gardai aagana sampuraNa documents lie karyakakshaya bata bahirine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *