स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको परीक्षा तालिका सार्वजनिक!

Tu logo

वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन र मानविकी सङ्काय तर्फका आंशिक तथा प्राईभेट आंशिक र मौका (२०६२ मा भर्ना भई २०६३ मा प्रथम पटक परीक्षा दिएका) समेतका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु ले परिक्षा तालिका प्रकाशित गरेको छ।

 सूचना

वार्षिक परीक्षा प्रणाली कार्यक्रमानुसार स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको परीक्षा दिनुपर्ने विद्यार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्न छुटेको छ भन्ने क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि नै दोब्बर दस्तुर सहित २०७६ फागुन १३ गते सम्ममा सम्बन्धित क्याम्पसले परिक्षा आबेदन फारम भराई २०७६ फागुन १५ गते भित्र आवश्यक प्रक्रिया पुराई परीक्षा आवेदन फारम सम्बन्धित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु कार्यालयमा बुझाई सक्नु पर्नेछ।
स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको प्राईभेट विद्यार्थीका हकमा दोब्बर दस्तुर सहित २०७६ फागुन १४ र १५ गते भित्र सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा आवश्यक प्रक्रिया पुराइ परीक्षा आवेदन फारम भरि बुझाई सक्नुहुन पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय,बल्खु मा बुझाउन जानकारी गरेको छ।

स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको परिक्षा तालिका तल हेर्न सक्नु हुनेछ:

परीक्षा समय : विहान -११:०० बजेदेखि ३:०० बजेसम्म-

master degreeस्नातकोत्तरस्नातकोत्तरस्नातकोत्तरस्नातकोत्तरस्नातकोत्तरस्नातकोत्तर

महत्पूर्ण कुरा थाहा पाइराख्नुहोस :

१.उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रमानुसार परीक्षामा अनुपस्थित हुने परीक्षार्थीहरूका निमित्त पुनः अर्का व्यवस्था गरिने छैन ।

२.कुनै अप्रत्याशित बिदा पर्न आएमा पनि त्रि.वि को पूर्व सूचना विना परीक्षा स्थगित गरिने छैन ।

३. परीक्षा दिनुपर्ने आफ्नो कुनै विषय वा पत्र परीक्षा कार्यक्रममा छुट्न गएमा गोरखापत्र मा प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र यस कार्यालयमा सोको जानकारी दिनुपर्नेछ । अन्यथा यसै कार्यक्रमानुसार परीक्षा हुनेछ ।

४. प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आ—आफ्नो क्याम्पसमा सम्पर्क राख्नुहोला ।

५. परीक्षाको लागि चाहिने लग टेबुल, गोश्वारा भौचर, ग्राफ पेपर, चार्ट आदि सामाग्रीहरू परीक्षार्थी आफैले ल्याई केन्द्राध्यक्षको पूर्व स्वीकृति लिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

६. सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएको १ महिनाभित्र सम्बन्धित क्याम्पसले प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न गरी प्राप्ताङ्क, उ.पु. तथा हाजिरी अनिवार्य रुपमा यस कार्यालयमा बुझाई सक्नुपर्नेछ ।

७. परीक्षा भवनभित्र मोवाइल फोन जस्ता विद्युतीय उपकरण र परीक्षामा निषेधित सामाग्रीहरू साथमा लिएर प्रवेश गर्न पाइने छैन ।

८. परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना अनुसार त्रि. वि. अन्तर्गतका नियमहरू तथा पाठ्यक्रमले तोके बमोजिमका विषयहरूमात्र परीक्षा आवेदन फारममा भरी आफुले परीक्षा दिनुपर्ने कोर्श कुन हो सो यकिन गरेर मात्र परीक्षा दिनुपर्नेछ । यसमा अन्यथा हुन गएमा क्याम्पस वा विद्यार्थी स्वयम जिम्मेवार हुनेछन ।

९. कुनै पनि परीक्षार्थी दृष्टिविहीन, सुस्तमनस्थिती भएका वा हातसम्बन्धी गम्भिर रोगको कारणले गर्दा हातले लेख्न नसक्ने प्रमाणित भै नियम २६७ बमोजिम सहयोगी लेखकद्वारा परीक्षा दिने भएमा आधिकारीक निकायबाट दिइएको अपाङ्गता परिचयपत्र वा चिकित्सकद्वारा प्रमाणित पत्रको आधारमा १०० पूर्णाङ्कको लागि १ घण्टा र सो भन्दा घटी पूर्णाङ्कको लागि आधा घण्टा समयावधि थप गरिनेछ ।

१०. त्रि.वि. को निर्णयानुसार परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी प्रावधान हटाइएको छ ।

 

1 Comment

Leave a Comment