Loksewa Aayogma Karmachari Chanot Kasari Garinxa Ta

Loksewa Aayogma Karmachari Chanot Kasari Garinxa Ta?

Lok sewa aayog le mukhya four charan ma chanaut garne garda cha. Jasama ti tarika nimnanusar raheka chhan :

  1. Lekhit exam
  2. Prayogatmak exam
  3. Antarabarta (interview) ra
  4. Aayoga le tokeka anya tarika haru.

lok sewa aayog ma karmachari channaut

Loksewa Aayogma Karmachari Chanot In Detail:

Ummedawari chanaut prakriya ko lagi aayog le barshik (yearly) karyatalika tayar gardacha. Jasama rikta padaharu ko pratishat (%) nirdharan dekhi bibhinna charnama hune chanaut prakriya haruko bibaran samet ullekha huncha.

Sambandhit nikaya bata rikta pad purti garn mag prapta bhae pachhi Lok Sewa Aayog le sambandhit yan (ena) niyam anusar pad purtiko laagi pad sankhya (number) nirdharan garne gardachha. Yasari pad sankhya (number) nirdharan bhaisake pachhi aayoga ko website ko saptahik ruama pratyak budhabar (Wednesday) prakashita hune bulletin ra “GORAKHAPATRA RASHTIYA DAINIKA” ma bigyapan (vacancy) prakashita garne gardacha. Bigyapan (vacancy) garda khula tarfa aantarika (internal) pratiyogitatmak exam hune tarfa 21 dina ra double dastur (fee) tiri thap 7 dina ko myada (time) die darakhasta aawahan garincha. Kula  tatha aantarik (internal) pratiyogitatmak exam  ko lagi bigyapan (vacancy) prakashita bhaisake pachhi aayogaka kshetriya nirdeshanalay, anchal karyalay ra darakhasta (form) management center bata bigyapit pada ko online form sankalan garinchha. Bigyapit pada ko lagi prapta bhayaka darkhasta (form) upar chhanbina gari students lae exam maa samela hun paune admit card jari garincha.

Chanaut prakriya ma nishpakshata ra shudhata kayam garna ko lagi aayog le questions nirman, questions parimarjana, utarpushtika (answer copy) parikshya (check), interview sanchalan tatha lekhita (written) exam ra interview ma sanlagna padadhikari lae eka (1) arkako kam karabahika subject thaha paun nasakne system awalamban gari tatastha rakhine niti akhtiyar gareko chha.

Ukta karya haru sampadan garne kramma sambandhit sewa samuha ra pada ko exam sanchalan ko lagi aawashyak (important) parne prshanpatra (questions)  nirman garna sambandhit subject ka yogya ra daksha lae pathaune ra gopya shilabandi rupa ma questions ko sets prapta hune, upayukta kachcha questions ka sets maghye pun sohi subject ka arka daksha lae bolae kamtima 5 sect tayari prshanpatra (questios) nirman gari pratyak setlae chhuttai sanket die rakhine ra exam sanchalanko samaya (time) ma upayukta sets madhey aayogka mananiya adhyaxe bat sanket nambar (number) ka aadharama chanaut bhayako prashnapatra (question) ko set prayoga ma lyaencha.

Lekhita exam sanchalan pachi prapta bhayka sampurna  utarapushtikaharuma exam sanchaln shakha le praham (first) code rakhne ra second code rakhnaka lagi anya kunai shakhaka padadhikari lae jimma dine prachalan rahebata exam ma uchtam gopyata kayam hune gareko chha. Yasari d=second code pachhi prapta utarpustikaharu mananiya adhyaxe le tokeka sambandhit subject ka daksha/bisheShagyaharu lae parikshyan ko lagi pathaencha. Parikshayan pachi prapt bhaeka utarapustika ko praptangka Tebuleshan gari code ko aadharma D-code gari result prakashan garincha. Interview ka lagi chanot bhayka ummedawar haru lae sambandhit subject ka daksha sametako sanlagnatama interview line ra eka (1) le diyako number  arkole nadekhine gari gopya rupama dine garincha. Yosto mark ummedawar ko yogyota kram tatha sifarisha garne samayama matra kholincha. Yasaka sathai lekhit exam ma ummedawarle prapta gareko number interview line kramma thaha nahune gari yogyatakram  tatha sifarisha garne samayama matra pathaune garincha.

Khula pratiyogita bat ummedawar ko antima chanaut bhay pachi niyuktika laagi rajapatrankita padako nijamati sewa ko pada bayma samanya prashasan mantralay ra chhuttai ena(yain) niyam antaragataka pad bayma tyasto sewa sanchalan garne nikayma sifarisha garne byabstha raheko chha bhane rajapatra annkita pada ko hakama sarwa pratham ummedawara le rojeko karyalayma sifarisha garnu parne ra eka bhanda badhi ummedawarale eutai karyalay  rojeko ma mathilyo yogyatakramma raheko lae pahile sifarisha garnu parne byabstha raheko chha. Niyukti ka lagi sambandhit nikayama sifarisha patra pathauda sambandhit ummedawar ko darakhast faram eka prati ra so sath pasha bahyka documents ka photocopy samet pathaunu parne byabstha chha.

Suraksha nikayaharu tatha anya sarakari sewa/sangathit sansthahar ko hakama pratisat (%) nirdharan dekhi lekhita exam sanchala garne samma ko karyaharu mathi umlekhit prakriyaharu anurupa nai sampan garne garinchha.

4 thoughts on “Loksewa Aayogma Karmachari Chanot Kasari Garinxa Ta?

  1. Pingback: Ravi Oad, Alisha Rai New Music Video - Tanyo Malai Tanyo - Taja Jankari

  2. Pingback: Lok Sewa Aayog Introduction | लोक सेवा आयोग के हो त, के को लागि हो त, र कसका लागि हो त? | Public Service Commission Nepal - Taja Jankari

  3. Pingback: लोक सेवा आयोगको फारम कसरी भर्ने? | How To Fill Loksewa Online Form? - Taja Jankari

  4. Pingback: Lok Sewa Aayog Ko Kam, Kartabya Ra Adhikar? | लोक सेवा आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकार ? - Taja Jankari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *