Category Archives: Lok Sewa Aayog | Public Service Commission Information

Lok Sewa Aayog Interview

Tips To Become Successful In Lok Sewa Aayog Interview

Interview ko shabdika artha kunai khasa pesha wa nokarima prabesha ka lagi yogya byakti chhanot garna parikshakale pariksharthi/students lai line maukhika jacha wa prashnotar lai interview bhaninchha.

Arko shabda ma bhanu parda kunai byakati ko bichar, drishtikoNa sathai sharirika,manasika yabam sambegatmak awastha bujhan aapasama garine bishesha kurakani wa sambada lai nai interview (antarbarta) bhaninchha. Kunai pani government & private office ko lagi yogya, daksha yabam prabhawashali byakti (person) chhanot garna abalamban garine bibhinna prakara Madhya interview yak ho. Umedawar ko sharirika, manasika,sambegatmaka awatha, samuhika chhalafal, tarka garne kshamataka sathai samarga byakatiko parikshaNa garnaka lagi interview line garinchha.

Lok Sewa Aayog Ko Interview ma Kasari Tayari Garne?

Interview ma byakti kunai kura ma jankari bhayar matra hudain. Thaha bhayako kura lai ramrori abhibyakta gar ra paristhiti anusara byabahara ma utarna sakne hunu pardachha. Samanyataya junasukai taha (level) / sewa samuhako parikshama sahabhagi hune pariksharthika lagi interview kautuhala,anyola ra bhayako bishya huna sakchha. Bishayako ramro tayari hudahudai pani kati paya awasthama aafulai thaha nabhayaka questions sodhina sakchan ra najawafa banne huna sakchhan. Tara yasto awastha apawada swarua matra aauna sakchha. Yasari anukula ra pratikula junasukai awastha ma pani pani aafulai santulita awasthama rakhera interview ma prastuta huna saknu parcha. Interview ko tayari garda aafule exam diya ko taha ,samuha ko samuran bishaya haru ma ramro sanga study garer janu parne hunchha. Interview ma khasai gara questions sodhidain badhi byabaharik ra baudika (IQ) types ko questions sodhine hunda mind lai khelayar bistharai logic lagayra answer dinu parne hunchha. Interview ma mero pahuna pudain ,maile neta chineko chhain , anya Thulabadha manchhe chineko xain bhaner manobad giraune ra negative kura kahile sochanu hudain. Lok sewa aayog ko kunai exam ma yasta chineka ra power wala manchhe le matra jagi rakhay ko record chhain. Yo kshetra ma padhan ma ramro bhaya ko person le jati sukai kamjora family ani durgam basti ko kina nahosa jagira khaya kai chha. Taysai le tapai haru aafanu manobal lai baliyo banaya ra aafano tayari mabyapak lagnu parne hunchha.

Useful: How To Succeed in Lok Sewa Aayog Exam?

Lok sewa aayog wa anya sasthan harule line exam haru ma first phase & second phase (pratham ra dorso charan) ko exam ma passed/name nikali sake pachhi matra antima charan (final phase) ko interview exam  ma matra umedawar/students le  sahabhagi huna pauda chhan. Interview ma ko lagi anya exam jasto syllable tokiya ko hudain. Yasma pada/level suhaudo jasto sukai questions sodhan sakne chhan nirayak haru le, tesai le yasako lagi ummedawar le aatinu parne kunai kura chhain kin bhane lekhita exam jasto yo topics bata yadi marks ko aauchha maile padheko chhain k garne hola bhaner aatinu parne kunai bishaya nai chhain. Sake samma sampura kshetra ko janakari dherai bhanda dherai lirakhanu parne hunchha. Jata bata ni questions sodhane bhaya ko le sodhiyaka questions ko sajilai jawaf dina sajilo hunchha. Interview ma safal ummedawar bana ko lagi interview ka mulabhuta pakshaharu lai bujhera aafule nam nikale ko taha ko sampura subject ma tayari garer janu pratham  ra aadharabhuta sharta huna janchha.

Lok Sewa Aayog (Bagmati Pradesh): http://spsc.bagamati.gov.np

Lok Sewa Aayog Interview ma prastuta huda dhyan dinuparne mukhya kuraharu:

 • Interview hune date, place ra time ko barema agrima janakari lie interview ka din interview suru bhunubhanda kamtima 1 hours ago exam center ma pugne.
 • Interview dina jane kramama exam ko admit card, 2 photo, orginal documents, orginal documents ko one-one copy photocopy tatha maga gariyaka anya kagajat laijanu parne hunchha.
 • Ummedawar le interview class ma entre garisake pachhi interview line byaktiharu upar dhyandrishti didai shiShatatapurbak abhibadan gari uniharule basne esara garisake pachhi nirdharita kursima basnuparchha.
 • Interview ma ummedawar le dress ma pani special dhyana dinu parne hunchha. Interview ma sahabhagi hune ummedawar ko poshakko barema pani spashta byabstha nabhay pani utaulo posakha bhanda aafulai suhaudo, sharirama Tamakka mileko sathai aatmabishwasa jagaune khalko safa ra aupacharika poshakha ma prastuta hunu upayukta hune chha.
 • Interview ma prastuta huda ummedawar le aafuma aatma bishwash jagai face ma manda-manda muskan lyauna saknu parchha. Shalina bhayar answer dine prayasa garnu parda chha.
 • Questions ko answer dida darayar/akamakayar, mukha bigarera, narvaj bhayar, ra aatiyar dinu hudain.
 • Interview dinda body halaune, dherai charko sora ma bolne. Hasane jasta kam garnu hudai.
 • Interview ma eye contact le bishesa bhimita khelne bhaya ko le eye contact ma pani bishesha dhyayan puraunu parda chha.interview ko karma siddiya pachhi antarbartakara harulai shiSHiTatapurbak abhibadan gardai aagana sampuraNa documents lie karyakakshaya bata bahirine.
Lok Sewa Preparation Guide

Lok Sewa Preparation Guide

Lok sewa aayog yasari nai padhnu pardachha bhaner kunai sutra (formula) bhane chhain, aafulai jasari sajilo hunchha tesari nai padhanu pardachh, sake samm formula banayar nai padhnu pardachh. Aafulai k garda chadai yada garna sakinchha, tesari nai adhyayan (study) garnu parda chha. Lok sewa tayari garda mulhya kura k khyala rakhanu parda chha bhane lok sewa/anya kunai pani sarakari (government) jagira ma exam dida sambandhita aayog le tarjuma gareko pathyakram (syllable) lai pahile ramro sanga adhyayan garer taya rima lagne ho bhane nam nikalna teti dherai garo naparne dekhinchha?

Syllable ma aadharita rahera, teas bhitra ka sabai Titles purai padhne bani basalnu parda chha. Lok sewa padhda kahile pani questions selected garer padhnu hudain kin bhane lok sewa le line hare exam ma naya naya questions sodhane gare ko tathyanka (data) bheytiya ko chha. Yasako artha feri yo hoina ki questions selected nai garnu hudain bhanna khoje ko hoina mahatpurNa (important) questions ta padhanai parda chha ra baki aru pani sabai questions padhne bani basalnu parda chha.

Yaha Lok Sewa padhane kehi important tips rakhiyaka chhan. Yasaripadhne ho bhane safalta praptagarna nikai sajilo hune dekhinchha.

Lok Sewa Aayog Kasari Tayari Garne? | How To Prepare for the Lok Sewa Exam:

 • Seven si (seven ‘C’)

lok sewa study start garda ‘seven c’ lai aadhar banayar study garnu pardachha. Yo tarika jun level ko exam dida pani apanauma sakinchha ra bastugat/biShayagat dubai lai yahi formula prayoga gare padhada ajhai upayokta hunchha.

 • kanTenTa (content)

content bhane ko syllable ho. Syllable ma k-k bishayabastu, tyasa bhitra bata kasta questions sodhinchhan : bastugat, bishyagat lai khyala gardai content ko paridhi bhjitra gaher padhnu pardachha.

Also Read: Lok Sewa Aayog Introduction | Public Service Commission Nepal

 • kansepT (concept)

concept thaha bhaya pachhi yasama raheka bishyabastu ko artha k ho? paribhaSha k ho? Yasa ko suruwat kasari bhayo? Revolution kasari bhayo? Tyasaka aayam k-k hun? Sajilai thaha pauna  sakinchhan.

 • Kor (core)

Kunai pani bishayabastu padhepachhi yasako mukhya tatwa k ho bhanya kuna ko ramro sanga jankari linu jaruri nai hunchha? Junasukai bishayama pani miyo k ho? Tyasalai thaha paunupardachha. Core kura thaha paiyo bhane sambandhita title lai badhaune, ghataune aafanai hatama hunchha.

Also Read: How To Check Lok Sewa Aayog Vacancy and Lok Sewa Result?

 • Coverage

Hami juna subject padhchau tyasaka bisheshata k0k huna, siddhanta , niti, sangathanika byabastha, kanuni byabastha jasta aneka kura ko mukhya dayara k ho? Tiyo subject/title le kati ko area ogateko chha jasta mukya kura thaha paunu jaruri nai hunchha. Exam ma questions syllable bata nai aaune huna. Syllable bhanda bahir bata questions aaune hoina, tesai le syllable mai aadharit bhayar padhnu parda chha.

 • Context

Yasako artha samaya-sandharbha ho. Juna bishaya chha, teyo bishaya ko ahileko awastha k ho? Aaja ko issue k ho? Yasta kura syllable ma hudainna. Aafulai baliyo gari ubhyauna present awastha bare pani janakari hunu pardachha. Aafanu country lai matra center ma rakhera study garnu hyudain, world lai nai center banayar study garne garnu pardachha.

 • Comment

Yi sabai bhayapachi bishaya bastuko sar k ho bhanne kura thaha pauna jaruri chha. Bishaya bastu ko gudi kura pata lagauna saknu pardachha. Samasya thaha paiyo tar aba samasya  samadhanka upaya k huna sakchan bhaner yasako niShakarsa ma lagnu pardachha. Positive vision rakhera agadi badhanu pardachha. Problem hoin solutions tira lagera adhyan garnu pardachha. Saidhantika, byabaharik pakshama pani exercise garnu parchha. Probability (sambhawana) ka kura niyalnuparchha.

Also Read: Lok Sewa Aayog Ko Kam, Kartabya Ra Adhikar?

 • Conclusions

Yi sabai kura ko jankari paisake pachhi bishayabastuko sara k ho bhanya kura thaha paunu jaruri chha. Bishayabastuko gudi bare pata lagauna saknuparchha. Problem hoin solutions dekhanu pardachha. Chunauti haru ko saamana gardai agadi badhanu pardachha. Chunauti lai awasar ma Dhalera herna saknuparcha. Abako samadhan ya bato yo banaunu parchhan bhaner agaDi badhanu pardachha.

Padhan suru garnu bhanda agadi fresh hunu parda chha. Padhanu suru garne matra hoina naya naya bidhi apanayar padhan thalnu parda chha. Hami dina dinai padhi raheka hunchhau tar kasari padhane bhane kura ko janakari nahuda padhe ka dherai kura haru memory ma save garna sakdainau. Thorai padhane tar mind ma save hune garera padhanu parda chha.

Routine:

Sake samma routine banayar padhanu parda chha. Time chha ra syllable ma herer tes anusar padhanu pardachha. Jatila subject lai dherai time ra easy subject lai ali thorai time diyar padhanu pardachha. Nirantar routine ko madhyam bata padhne garne ho bhane exam ma soche jastai marks lyauna sakne hunchha.

Also Read: How To Succeed in Lok Sewa Aayog Exam?

Bastugat (Subjects)

Bastugat questions ko tayari garda kunai pani kura nachhutane ra kunai pani kura nadoriuna bhanne formula used garer padhanu pardachha. Kasai le pani sabai kura jane ko hudain ra lok sewa le pani sabai kura mageko hudain. Tesai le sake samma sabai title ma ali ali bhaya pani information liya kai hunu parda chha. Jastai Nepal ko bhugola bata 6 ota questions sodhane garda chha ra world ko history bata 3 ota questions sodhane garda chha bhane nepala ko bhugola matra thaha payar hudain ali ali bhaya pani dubai ko thaha hunai paro, tesai le kunai pani title/chapter chhutaunu hudain.

Baikalpika bishyabastuko adhyayan garda tina oata ‘A’ ko used garer padhanu parda chha.

 • Aghiko : suru ma kasto thiyo? Jasto ki, Nepal ma pahilo ra wishwa ma pahilo thaha paunu paro.
 • Ahileko : ahile kasto chha. Antima ko? Antima awastha k chha thaha paune.
 • A-second: bichama kasto bhayo? Bichama k k bhayo? Samanya thaha paune.

Samasamahik subject lai ali badhi focus garne. History ka bishyabastu lai herne. Yunik kura, IQ ka kura thaha paune. Padhera matrai pani hudain. Padhe ka kura haru lai samjhane bidhi haru apanaune garnu pardo chha.

Written/BiShayagat (subjective)

Subjective questions ko tayari garda seven ‘s’ lai nai Kendra bindu banayar padhne ho. Subject ko artha k ho? Kasari define gariyako chha? Tesaka aayam k k chhan? Suruwatkasari bhayo? Ahile tesako dayara kati farakilo chha? Ahileko awastha k ho? Tesaka kami kamajori k chhan? Tesama sudhar garnu parne kura k k chhan? Yinai kura ko sero fero ma raher study garne garda exam ma soche jasto marks lyauna sakinchha.

Pradesh Lok Sewa Aayog (Bagmati Pradesh) Link: http://spsc.bagamati.gov.np//

Seven ‘S’ ma nimnanusar kura haru pardachhan:

Structure

Short or long answer lekhda right & left marjina chhoDne, ramro (good/sweet) title rakhne, sub title rakhne, buletama rakhane.

Start

Lekha ko suruwat ramro hunuparchha. Journalistic method bata suruwat ma mukhya kura lekhne garnu parchha. First inference nai good hunuparchha taki checker ko dhyan tanine khalko hosa. Ani last tira ko answer ali fikka bhaya pani marks aaune probability high hunchha.

Style

Lekhama bibhinna style used garnuparchha.answer lekhada paragraph ma bhanda points point na lekhada ramro hunchha. Latter ta ramro hunai parchha ani safa, clear pani hunuparchha.

Strategy

Computations exam bhaya ko le kehi strategy pani apanaunu pardachha. Informations lai box ma rakhane, bibhinna chitra banaune, graph banaune, mukhay kura lai underline garne. Dhacha milayar lekhnuparchha.

Scope

Questions ma scope lukeko hunchha. Question ma k lukeko chha tiyo thaha paunuparchha. For example ahile Nepal ko rajaniti ma yuwa lai lyauna k garnu parla? Bhanne questions ma rajanitima ahile yuwaharu aakarsita chhain ra rajaniti ma lyauna k garnu parla bhane kura yo questions ma luke ko scope ho.

Size

Size bhanna le questions ko answer kati lekhane banne ho. Diyako time bhitra number ko aadhara ma questions ko answer ko size hunuparhha. Thorai number, dherai number lai thorai time dinu hudain.

Strength

Lekha aashabadi hunuparchha. Active bhanda passive points hunuparchha. Indirectly rupama bauddhika yaproj hunuparchha. Positive conclusions dinuparchha.

Antima mayati points memory garer answer lekhane kosisa garnu hola. Abasya safalta prapta hunechha,

 • Answer lekhada maulikha, srijanatmak yabam tarkayukta jawaf lekhane prayas garnu parchha.
 • Negative and positive kura chhutayar answer dinu parchha.
 • Answer lekhada kerameta nagarne.
 • Answer lekhada sudha, safa ra bujine akshar lekhanu parchha. Yadi kaTanu parema sidha line taner kate hunchha.
 • Yati kura lai dhyan diyar lekhanu hola.
Lok Sewa Aayog Exam

How To Succeed in Lok Sewa Aayog Exam?

How To Succeed in Lok Sewa Aayog Exam? | Lok sewa aayog ko exam ma kasri safalta haasil garne ?

Lok sewa aayog le tarjuma gareko barsik(yearly) karyatalika lie sohi anusaar tayari aghi badhaune. Bishwasaniya, bharapardo ra upayukta pathyakram(syllable) sankalan gari niyamit rup ma adhyayan(study) garne ra important lageka kuraaharu lae silasilewar rup ma TipoT garne.  syllable ra exam ma sodhine questions ko model lae gahan study gari exam mukhi abyasa(practice) ma jod dine. Samay ma exam center ma puger aafnu symbole number kun room/hall number ma pareko xa herne ani sambandhit room/hall  ma gayar shant r sammemit/ anushasit bhae answer lekhan suru garne.  Prashna patra hat ma parepaxi pahila utarpustika ma key lekhan chhutaunu hudain prasna patra ma (A,B,C,D) Madhya kun key aako chha  tehi key aafnu utar pustika ma lekhanu parda chha yadi key lekhan birse paxi exam cancel garine chha. Aba questions ramro sanga padher utar pustika ma options A,B,C ,D Madhya sahi answer kun ho tehi koTa  ma purai dark banaune. Euta option lae dark banae sake paxi arko feri tesai questions ko arko kotha ma dark nabanaune kin bhane tesko number diene chain . kotha ma lekhiyaka answer , kermeT gari sachyaieka answer r sisakalm(panicle) prayog gari lekhiyaka answers amany hune hudaa yasama bisheSH dhyan puryaunu parda chha. First paper(GK) ko bahu utar system galti gareko question ko 20% ank(number) kaTti garine bhayko le andadhunda answer nalekhi sajagakta apanaune.

Tips To Succeed in Lok Sewa Aayog Exam:

 • Samanya gyna( general Knowledge ) ko lagi ramro natija prapta garnako lagi most important methods apanaune garnu parda chha :
 • Harek din naya naya kura ko adhyan( study) garne .
 • Adhyan garda formula banayar padhne.
 • Formula banauda kasaiko name, git, ramaila points haru nabayar padhne baniko bikash garne garne.
 • Padheka kura haru lae pun smarNa(samjhan) tatha pun lekhan gari smarNa (samjhan) xemata ma sudar garne .
 • Radi , television, patrapatrika(magazine), website ,page ,groups bat harek din naya naya kura line r aafnu note copy ma Tipot garer rakhne bani basalne .
 • National ra international ghatana haru ko barema Tipot garne banibasalne taki exam ma padhan ko lagi sajilo hos .
 • Aatmawiswas yabam prastuti kala badhaun ko lagi mirror(ena) ko agadi ubheyar read practice garne .
 • Kunai pani topic ko study garda tyasma sodhina sakne questions lae khotaler padhne . for example ….1. nepalko sabai bhanda padhi pani parne thau kaski ho bane sabai bhanda kam pani parne thau mustan ho bhaner samjhine . 2. Nepalo sabai bhanda sthan sagarmathako chuchuro(8848m) ho bhane sabai bhanda hocho thau dhanusako musarniya(59m) ho bhaner sambhane .
 • Katipay kathsth garnu parne kura haru lai bargikar/ formulae banayar padhane bani ko bikas garne.
 • Kasai kasai ko lecher padhne baani hun sakchh, yasle time ra mehanet baDhi laagne hunchha. tasarth pun smaraN ra lekhan practice garne prayojan bahek anya awasthama lecher study garne tarika teti prabhawkari nahune.

Antema tathyaharu laae hrudaygam (manan) gari ucha wiswaska sath stud, mana,chalfal ra practice laae nirantarta diyma awashy nai safalta prapta garna sakine bhaeko le AThotka sath aafnu study lai agadi badhaunu nai safalta hat parna sakinecha.

Lok Sewa Aayog Second phase/written paper :

 • Written paper ma answer lekhada chhoto ra mitho lekhane baniko bikas garnu parda chha.
 • Lekhan paper ma answer lekhada sake samma data/date haru lekhane garnu parda chha kina bhane data/date lekhada checker le ramro number dine garda chhan.
 • Lekhan patra ma shabda chanota ma bishesa dhyan dinu parda chha.
 • Answer lekhda points ma (example 1,2,3,4 wa ka,kha,ga wa -,-,-) garer lekhada utam hunchha.
 • Answer lekhada lamo lekhe pachhi number dherai aauchha bhane kura bharam bhayako le sake samma answer chhoto mitho lekhanu nai utam hunchha.
 • Time ko bishesa khyala garer answer lekhanu parchha.
 • Chhoto answer lekhada kamtima 7 ota points lekhanu parcha bhane badhima 10 ota points lekhada kafi hunchha.
 • Yadi 5 marks ko questions lai 10 ota bhanda dherai points answer lekha thaliyo bhane time napugane bhaya ko le time lai Madhya najar gardai answer lekhanu pardachha.
 • Long questions ko answer lekhada first ma introduction ani mageko mukhya kura k ho tesai ma kendrita bhayar lekhane ra antima ma niShakarSha pani lekhi dine ho bhane dherai ramro number aaune sambhawana hunchha.

Antya ma exam ma answer lekhada na aatiyar aafulai jati aauchha teti kura Sparta sanga copy ma lekhera aaune ho bhane dhukka sanga nam niskinchha. Tyasai le exam ma kahile pani aatinu hudain dhaire bhayar answer lekhanu pardachha. Nirantar ko mehanet ra lagabha le pakai pani safalta hasigarna sakinchha, dhaire bhayar adhyayan lai aagadi badhanu hola. Safala ta bhanne kura aaja ko bholi hudain time lagchha time lagchha bhaner sutera basnu hudain nirantar aafanu kam ma lagnu parchha pakai eka din safalta prapta hune chha.

How To Check Lok Sewa Aayog Vacancy and Lok Sewa Result

How To Check Lok Sewa Aayog Vacancy and Lok Sewa Result?

Lok Sewa Aayoga Ko Aabedan (Vacancy/Application) Ra Natija (Result) Kasari Herane/Thaha Paune?

Lok sewa aayog le liney sampuran exam ko bigyapan (vacancy) aafanu website ma rakhane garda chha ra Rashtriya dainika patrapatrika haru ma ukta aabedan haru rakhiyaka  hunchhan ra special lok sewa ka sampurana bigyapan (vacancy) haru Rashtriya dainika patrika GORAKHAPATRA ma suchana published garne garda chha ra lok sewa aayog le result pani national daily news GORAKHAPATRA ma suchana published garne ra aafanu website ma khane garda chha. Lok sewa aayog ko website (www.psc.gov.np) ho yasa ma sarakari jagiraka sampuna bigyapan ra result haru heran sakinchha.

Nepal ma yauta lok sewa aayog raheko chha jasale samajika kshetra ka hareka kam haru garne ra sewa grahiharu lai sewa pradhan garne garda chha. (www.psc.gov.np)

Yastai Nepal ma 4 ota surakshe kshetra raheka chhan. Ti suraksha kshetra ra tina ka website tal ulyakha gariya ka chhan ra yi kshetra le vacancy khoya pachhi tal ulayakha website ma rakheka hunchhan.

 1. Nepali sena (Nepali aarmi)
 2. Nepal prahari
 3. Nepal shastra prahari bahal
 4. Rashtiya anushandhan

Our Precious Post, You can Check It Here: How To Fill Loksewa Online Form?

Testai Nepal ma total 41 ota sarabajanika sasthanaharu hareha chhaa. Ti Madhya hal 37 ota sasthan haru chanchalan ma raheka chhan bhane baki sasthan haru banda awastha ma raheka chhan.

Nepal ma hala sanchalan ma raheka sarbajanika sasthan haru ra ti sasthan haru ka sampurna website tal ulyakha gariyaka chhan.

Tal ulyakha gariyaka sarbajanika sasthan haru vacancy kolda ra result published national daily news KAMTIPURA ra GORAKHAPATRA ma suchana published garne ra aafanu website ma pani rakhane garda chhan.

Total – 37

(A) Audhogik Kshetra Lok Sewa Aayog Vacancy

 1. Dugdha Bikash Kshetra
  (www.Dairydev.Org.Np )
 2. Jadibuti Utpadhan Tatha Pradshon Kampani Limited
  (Nepali Ma Typing Garda Nii Website Aauxa Wa Https//Asknepal.Inf)
 3. Hetuda Siment(Cement) Udhog Limited
  (www.Hetudacement.Org.Np)
 4. Janakpur Churot(Cigarette)Karkhana Limited
  (www.Tobaccoreporter.Com )
 5. Udayapur Siment(Cement) Udhog Prali
  (www.Uncil.Org.Np )
 6. Udayapura Simenta Uddhoga Limites
  (Www.Moi.Gov.Np)
 7. Nepal Orienyand Myagnesite Limited Prali
  (www.Orent.Gov.Np)

(B) Byaparik Kshetra Lok Sewa Aayog Vacancy

 1. Krishi Samagri Prali
  (www.Adbl.Gov.Np)
 2. Rastriya Biu –Bijan Kampani(Company)
  (www.Nepalkrishi.Com)
 3. Nesnal Trading Limited (National Trading )Prali
  (www.Tred.Gov.Np)
 4. Khadha Sansthan
  (www.Nfc.Com.Np)
 5. Nepal Aayalnigam Limited
  (www.Oil.Gov.Np)
 6. Di Timber Kaperisan Af Nepal
  (www.Tcs.Org.Np)

(C) Sewa Kshetra Lok Sewa Aayog Vacancy

 1. Audhogika kshetra byabasthapan limited
  (www.idm.org.np)
 2. National consulation company nepal limited
 3. Nepal parabahan tatha godama byabsthapan company limited
 4. Nepal bayusewa nigam
  (www.nepalairlines.com.np)
 5. Nepal engineering consulations sewa center
  (www.ecslimited.com.np)
 6. Rashatiya utapadakatwa tatha arthik bikas center limited
  (www.npedcnepal.org.np)
 7. Nepal nagarik uddayan pradhikaran
  (www.caanepal.org.np)

(D) Social Area Lok Sewa Aayog Vacancy

 1. Saskritik sasthan
  (www.sanskritiksansthan.org.np)
 2. Gorakhapatra sasthan
  (www.gorkhapatra.org.np)
 3. Janak shishaya samagri center limited
 4. Nepal Television
  (www.ntv.org.np)
 5. National aawas company limited
  (www.rac.org.np)

(E) Janaupayogi Area Lok Sewa Aayog Vacancy

 1. Nepal khanepani sasthan
  (www.nwsc.gov.np)
 2. Nepal bidhuta pradhikaran
  (www.nea.org.np)
 3. Nepal telecom
  (www.ntc.net.np)

(F) Bitiya Area Lok Sewa Aayog Vacancy

 1. Krishi bikasa bank
  (www.adbl.gov.np)
 2. Rashtiya bima sasthan
  (www.beema.com.np)
 3. Nepal audhhogik bikas nigam
 4. Rashatiya banijya bank
  (www.rbb.com.np)
 5. Nepal aawas financial limited
 6. Nepal dhitopatra biniyam bajar limited
  (www.sebox.gov.np)
 7. Nagarik lagani kosha
  (www.nlk.org.np)
 8. Nikshepa tatha surakshana nigam company limited
 9. Jababidhhuti lagani tatha bikas company limited

Kunai kunai website haru down vayeko huna sakcha. Also, kunai kunai sangsthan ko website hamile vettayenau. Website khojera bhayeko khandama hami yo post update gari rahane chau. This way, you can check Lok Sewa Aayog Vacancy as well as Lok Sewa Aayog result. Best of Luck!

Lok Sewa Aayog Adhikar

Lok Sewa Aayog Ko Kam, Kartabya Ra Adhikar?

Nijamati sewa ko padama niyuktika lagi upayukta ummedawar chanot garn exam sanchalan garnu lok sewa aayog ko kartabya hune byabstha Nepal ko sambidhan ma nai ullekha gariya ko cha. Nijamati sewa ko pad bhanna le sainik wa Nepal prahari wa sashstra prahari bal, Nepal ko karmachari ko sewa ko pad tatha nijamati sewa ko pad hoin bhani yain (ena), bamojim tokiyako anya pad bahek Nepal sarakaraka aru sabai sewa ko pad parne bhora spaShta pariyako cha.

Tyastai nijamati sewa ko pad bahek Nepali sena, Nepal prahari, sashstra prahari bal, Nepal ra anya sanghiy sarakari sewa ra sangathait sansthanko padama pada puratika lagi liene rxam sanchalan garne jimmewari lok sewa aayo ko hune prawadhan raheko cha.

Ukta kartabya yabam jimewari Alawa other subjects ma lok sewa aayog ko paramarsha linu parne byabstha chha:

 1. Nepali sena, Nepal prahari, sashastra prahari bal, Nepal ra anya sanghiya sarakari sewaka pada ma badhuwa garda paramarsha linu parne.
 2. Kunai sangathita sansthan ko sewaka karmachari ko sewaka sartha sambandhi kanun ra tyasto sewaka padama badhuwa ra bibhagiya karabahi garda uchit paramarsha linu parne huncha.
 3. Sanghiya nijamati sewako shartha sambhandhi kanuna ko bishaya ma paramarsha linu parne .
 4. Sanghiya nijamati sewa wa  padama niyukti, badhuwa ra bibhagiya karabahi garda apanaunu parne siddhanta ko barema paramarsha linu parne .
 5. Sanghiya nijamati sewa ko padama 6 month bhanda badhi samay (time) ka lagi niyukti garda ummedarko upayuktata ko bishay ma .
 6. Kunai yak prakarako sanghiya nijamati sewa ko pada bata arko prakarako sanghiya nijamati sewa ko padama wa anya sarakari sewa bata sanghiya nijamati sewama saruwa wa badhuwa garda wa kunai pradesha ko nijamati sewa ko pada bata sanghiya nijamati sewa ko padama wa sanghiya pada nijamati sewa ko pada bata Pradesha nijamati sewa ko pada ma sewa paribartan wa sthanantarNa garda ummedawar ko upayuktata ko bare ma pramarsa linu parne .
 7. Lok sewa aayo ko paramarsha linu naparne awastha ko pada ma bahal raheko karmachari laae lok sewa aayoga ko paramarsha linu pane awastha ko padama sthayi saruwa wa badhuwa garne bishaya ma ra sanghiya nijamati sewa ko karmachar lae diene bibhagiya sajaya ko bishya (subject) ma paramarsha linu parne huncha.

Nishkarsha:

“Nijamati sewako padama niyuktika lagi upayukta umedawar chhanauT garn exam sanchalan garnu lok sewa aayog ko kartabya hune chha. Lok sewa aayog ko mukhay kam nijamati sewa ka karmachari niyuktika lagi exam sanchalan garne. Nepal prahari, sashtra prahari ra nepali sena tatha sangathita sansthaka karmachari niyuktika lagi likhita exam sanchalan garne.”

How To Fill Loksewa Online Form

How To Fill Loksewa Online Form?

Science & Technology ko charam bikasa (development)  le ghar mai basi-basi lok sewa ko form varna milne byabastha garideko chha aayog le, yo system ko development vay pachhi aabedak (students) le form bujauna ko lagi din vari karyalay (office) ko dhoka (door) ma ghanTau-ghanTa line ma basnu parne system ko antya vay ko chha. Aaj ko time ma manchhe lai time ko dherai important bhaisakeko chha. Second – second le pachhi manchhe lai hajarau-hajar kos TaDha puryaune bhay ko le time ko important bhayko ho. Tyasai le lok sewa aayog le pani time ko madhyanajar gardai aafno kshetra (area) lai farakilo banauna safal bhayko chha. 21 AU century ma euta form varna ko lagi dinau karyalay (office) dhai rahanu parnya byabstha (system)  ko antay garideko chha loks sewa aayog le, aba lok sewa ko form ghar mai baser computer ka battom click garer 10 minutes mai form summit garna milne byabstha chha. Yo sabai Science & Technology ko kamal ho . ghar mai baser lok sewa le mageko ra aafule chayako ma lok sewa bharna ma aabeda (application) dina sakne byabasta raheko chha.

Yo system ko development vay ko dherai bhayko chhain 2072 sala (year) dekhi matra yo system lok sewa le lyako ho . 2072 bhanda agadi euta form varna ko lagi dina vari line ma basnu parda thiyo . ajha eka kai dina ma form varna kaha milthiyo ra euta form varna 2/3 dina pani lagna sakthiyo . je sukai hos bigataka kura chhodai, aba naya naya technology ko buikas bare hami jankar hau ra aru lai jankari garau.

Science & Technology ko development sangai new new upakaraN upakaaN ra aujarako bikasa tatha bisthar bhairaheko chha. Suruma radio tyasa pachhi television hudai online technology ko bikasa le manisalai sahajata pradan gareko chha.

Online technology ko development sangai manisalai world ko jinasukai kuna ma baser janakari ko lagi Airplane ko ticket kaTna hos yat junasukai saaman kharida garna hosa, sabai gharmai basibasi sambhawa bhayko chha.

Nepal ma pani bibhinna prayojanaka lagi pryaog bhairaheko chha. Ahile yo system dherai ko rojaai ra sahajata pani banna thaleko chha. Tyasaile lok sewa aayoga ko form bharnele pani dherai dukha garer line basirahanu naparne bhayko chha. Lok sewa aayog ko form online bata nai bidhutiya system bata varna milda chha.

Lok sewa aayog le line juna sukai level ka exam haru sabai online form varna milda chhan . prabidhika wa Aprabidhik dubai kshetra ka form haru online bata nai varn milne byabasta raheko chha.

Kasari bharne ta online form, kasari bujaune paisa, kasari line admit card yaha sabai system ko barema clear gareka chhau?

Lok sewa aayog ka sabai level ka form varda dhyan dinu parne wa janai parne points yaha ullekha gariyaka chha.

 1. Online marfata darakhasta (application) form bharne ummedawarle first ma aafanu USER ID CREATE gari so USER NAME bata LOG IN gari application form bharna sakinechha.
 2. Ummedawarle aafano abibaraNharu satya, tathya ra prasTa rupama bharnu parnechha. Yadi bibaraN haru jhuTa pasha gariyako Thahariya ma application junasukai bela cancel garna sakne chha aayog le, sathai prachalit kanun bamojima karabahi samet hunechha.
 3. Ummedawarle eka pathak personal bibaraN bharisake pachhi anya time ma application pasha garda ti bibaraN hari paTak paTak bharirahanu parne chhain.

Loksewa Aayog Ko Lagi User Profile banaune Tarika:

Lok Sewa Aayog

 1. Aayog ko website psc.gov.np ma raheko online application ma click garepachhi prapta hune Screen ma dekhine Window ko SignUp Menu ma click garnu parne chha.
 2. Ummedawar le praramvik darta form ma ullekha bhayka sampurna (all) bibaraN haru bharnupardachha. Yasari bibaraN rahu bharisake achhi form ko last ma raheko save Button ma click garnu parne chha.
 3. Tyasa pachhi ummedawara ko User Name ra Password sahitako Message dekhine chha. Message ummedawara le upalabdha garayko mobile number ma sameta prapta hune chha.
 4. Yasari prapta gareko User Name & Password bata nai ummedawar le aafnu ID Sign In garnu parnechha. First Sign In garda ummedawar le aafanu Password change garna Window dekha parnechha. Ummedawara le aafanu anukula naya Password rakhanu parnechha. Yasari rakheko Password ummedawar le main Password hunechha ra anytime Sign In garda sohi User Name & Password use garnu parnechha.
 5. Ummedawara le User Name & Password bata Sing In gare pachhi ummedawara ko bibaraNaharu raheko Window dekhaparne chha. So Window ko last ma raheko Next Buttom ma click gari anya bibaraNaharu kramai sanga bhardai jaanu parne chha.
 6. Ummedawara le personal bibaraNa, contact bibaraN, qualification bibaraN, talima, anuvab, photo lagayatka bibaraN bharnaka lagi dekhine Format haruma ummedawarale kramasha: bhardai jaanu parne chha.
 7. Euta bibaraN bharisakepachhi arko bibaraN bharnaka lagi Next Button ma click gardai janu parne chha. Bharisake ko bibaran sachyaunu parema back button ma click garnu parne chha.
 8. Ummedawarale aafanuface clear dekhine halasalai click gareko 120 MB ko photo ra clear dekhine signature ko namuna Scan gari Upload garnu parne chha.
 9. Photo ra signature Upload garisakepachhi aafano bibaraNa Preview herna sakine chha.

Also Read: Lok Sewa Aayog Introduction

Loksewa Aayog Application form bharne method:

 1. Ummedawaa le bhareko bibaranaharu preview gare pachhi Submit Window ma gae View all Button ma click gari aayog bata public bhayaka bigyapaniharuko list herna sakine chha.
 2. Aafule application din chaaheko sewa, samuha ra pada ko lagi aayogako kshetriya ra Zone office bata public bhayaka bigyapan code number ma click gari shaikshika yogyata milne pada chanoT gari application (DARAKHASTA) dina sakinechha.
 3. chhanauT gareko bigyapan number ma click garepachhi khula tatha samabeshi samuha ko pada number sahitako suchi dekha parnechha. Dekhiyako suchi madhye aafau laai milne khula/samabesi juna samuhama application din chaheko ho so samuha ko suchima raheko Checkbox ma click gari Process Button ma click garnu parne chha.
 4. Process garisake pachhi dekhine Window ma syllable ko DHacha ra aawasek nyunatam shaikshika yogyata sanbandhi information prapta hunechha . ummedawarale prapta gareko shaikshika yogyata ra application dine padaka lagi tokiyako nyunatam yogyata milne pada ma matra application dinu parne chha. Yadi shaiksika yogyata namilne pada ma application diya ma application cancel garine chha.
 5. Bigyapan hudaka bakhat ayoga le tokyako shartaharu study gari ummedawarale manjura bhayako chhu bhani swayam ghoShaNa gareko “I agree to the terms and conditions of PSC” Button ma click garnu parnechha.
 6. Yi sabai prakiya pura bhayapachhi aafanu application form pasha garka lagi ummedawar le submit button ma click garnu parne chha.
 7. Submit garisake pachhi ummedawara le aafano Master ID sahitako application form bujhauyako bharpai dekha parnechha. So bharapae laai print gari siraxit rakhanu parnechha. Sathai Master ID sahitako application prapta bhayko Message ummedawara ko mobile ma sameta prapta hune chha.
 8. Eka bhanda baDhi bigyapana ma application bujhaune ummedawra le pun sumit Window ma gae View All Button ma click gari aawaseka bigyapan chanauT garnu parne chha.

Loksewa Aayog ko Exam dastura bujhaune tarika:

(METHOD)

 1. Ummedawara le aafule prapta gareko Master ID sahitako bharapai lie aayoga ko junasukai office ( central office, kshetriya nirdeshanalau office, Zone office ra kathamandu valley ka application collection center) ma office time ma gae exam dastura bujhauna sakine chha.
 2. Application form bharne double dastura last date sakiyako 7 day pachhi matra admit card jaari hune chha.

Loksewa Aayog ko Admit card line tarika (method):

 1. Application form Summit (swikrita) bhae Roll. Number jari bhaya pachhi application form swikrita bhayako byahora ummedawara lae afanule upalabdha garayko mobile ma SMS marfat prapta hunechha. Yasto information prapta bhaya pachhi ummedawara le admit card ko lagi aafanu User & Password bata Sing In garnu parne chha.
 2. Sing In gari sakepachhi dekhiyako Window ko Home Menu ko E-Admit card ma click gari aafule bhareko bigyapana ko Admit Card herna sakine chha. Ummedawara le exam dina aauda anibarya rupama sohi Admit Card print gari lyaunu parne chha.

Other information ko lagi lok sewa aayog ko central office, kshetriya nirdeshanalaya ka officer , anchal krayalay (zone office) tatha Kathmandu valley ka Application collection center ma contact garna sakine chha.

NiShkarSha :

“Lok sewa aayog ka harek level ka form haru online ma varna milne byabatha gariyako chha. Lok sewa aayog le sewa grahae lai sahajata hosa bhanera yo system ko prayog gareko ho.”

Lok Sewa Aayog Introduction

Lok Sewa Aayog Introduction | Public Service Commission Nepal

Lok Sewa Aayog k ho ta, k ko laagi ta, ra kaska lagi ta? Sabai jankari hami yes website marfat didai garxam, yo post haru share gari dnu hola. Dhanyabaad!

Lok Sewa Aayog Introduction | Parichay:

Lok sewa lok + sewa due (2) ota shabda miler baneko chha, jasma lok ko artha janta ra sewa ko artha subidha ho. janta lae sewa subidha din ko lagi yo aayog ko sthapana vayko ho. Nepali shabda kosha anusar yas aayog ko artha civil service ( nagarik sewa) , public service ( arbajanik sewa) bhane artha lagda chha. Yo aayog janta lae sewa pradhan garna ko lagi sthapna bhayko ho. Yo aayog ko mukhay uddeshya (Aim/goal) janata ko sewa garnu ho.

Lok Sewa Aayog Goverment Logo

B.S. 2007 sal (year)  ma desh ma Prajatantra(Democracy) ko sthapana sangai nijamati karmachariko niyukti chhuttai ra swatantra(freedom)  nikaya bat garne uddeshya (aim/goal) le B.S. 2008 sal Asar 1 gate lok sewa aayog ko sthapana bhayako ho. Sthapanakal dekhi yas aayoga le nijamati sewaka padma upayukta ummedawar chanot garne karya gardai aaeraheko chha. Nepal ko Sambidhanma nijamati sewa, Nepal Prahari, Sashtra Prahari Bal, Nepal ra anya sanghiy sarakari sewa ko padma padapurtika lagi liene lekhit exam lok sewa aayog le sanchalan garne gari byabtha gariyako chha. Nepal ko sambidha ko bhag 23 ma lok sewa aayog sambandhi byabtha gariyako chha.

Yo purna sarkari jagir ho. Yas bata chanot bhayar (name nikalera) gayaka byakti (person) le sarakari office (karyalay)  ma kam garnu parne hunxa. Sarakar le jun area ma kam garna khatauxa/pathauxa teha gayara janata laae sewa dinu parne hunax. Niswartha bhawana le janata ko sewa garnu nai sarakari karmachari ko thuko kartabya hune chha. Yo aayog laae nijamati sewa bhaninchh. Yo aayog nijamati sewa Ainn, 2049 ra nijamati sewa niyamawali, 2050 anusar chanchalan ma raheko chha.

Lok Sewa Aayog GaThan (Texture):

Nepal ko Sambidhan ko bhag 23 ko dhara 242 ko upadhara (1) bhayko lok sewa aayog ko gathan sambandhi byabstha anusar aayog ma adhyaxe ra anya char (4) jana sadasyaharu  (members) rahane prawadhan chha. Rastrapati (Presidency) le sanbaidhanik parishadko siparisa ma lok sewa aayogka adhyaxe ra member ko niyukti garne r yasari niyukti garda aayogaka sadasyaharu madhya kamtima 50% member 20 year wa so bhanda badhi awadhi samma kunai sarakari sewa maa raheka byaktiharu madhyebaat ar baki members haru science & technology, kala (art), sahitya, kanun, janaprashasan, samaja shastra wa rashtiya jiwanaka anya xetra ma shodha, anushandhan, adhyapan wa anya kunai mahatwapurna (importants) karya gari khyati prapta gareka byaktiharu madhya bat niyukt hune byabstha chha. Yasari niyukti hunu aghi sanghiya sansadka dubai sadan ka member haru rahane gari sanghiya kanun bamojim pandhra (15) sadasyiy sanyukta samiti marfat sansadiya sunuwae hune prawadhan chha.

Sambidhanko prawadhan anusaar adhyaxe samet gari 5 jana matra padadhikari rahane byabstha bhayko ma yo sambidhan laagu hunu purwa aayogama so bhanda badhi sankhya (number) ma padadhikari haru karyarat raheko huda sabikaka sat (7) jana padadhikari haruko niyukti laae Nepal ko sambidhako dhara 301 ko upadhara (3) le nirantrata dine byabtha gareko chha.

Adhayxe ra member harulae sambidhanko dhara 101 anusar mahabhiyog ko prasthaw parit bhayma yabam sharirik wa mansik  (healthy/ mental) aswasthatako karan sewa maa rahi karya sampadan garn asamartha raheko bhani sanbaidhanik parishada ko  siparisama Rastrapati (Presidency) le padamukt garema pada bat hatauna sakine chha.

Loksewa Aayogma Karmachari Chanot Kasari Garinxa Ta

Loksewa Aayogma Karmachari Chanot Kasari Garinxa Ta?

Lok sewa aayog le mukhya four charan ma chanaut garne garda cha. Jasama ti tarika nimnanusar raheka chhan :

 1. Lekhit exam
 2. Prayogatmak exam
 3. Antarabarta (interview) ra
 4. Aayoga le tokeka anya tarika haru.

lok sewa aayog ma karmachari channaut

Loksewa Aayogma Karmachari Chanot In Detail:

Ummedawari chanaut prakriya ko lagi aayog le barshik (yearly) karyatalika tayar gardacha. Jasama rikta padaharu ko pratishat (%) nirdharan dekhi bibhinna charnama hune chanaut prakriya haruko bibaran samet ullekha huncha.

Sambandhit nikaya bata rikta pad purti garn mag prapta bhae pachhi Lok Sewa Aayog le sambandhit yan (ena) niyam anusar pad purtiko laagi pad sankhya (number) nirdharan garne gardachha. Yasari pad sankhya (number) nirdharan bhaisake pachhi aayoga ko website ko saptahik ruama pratyak budhabar (Wednesday) prakashita hune bulletin ra “GORAKHAPATRA RASHTIYA DAINIKA” ma bigyapan (vacancy) prakashita garne gardacha. Bigyapan (vacancy) garda khula tarfa aantarika (internal) pratiyogitatmak exam hune tarfa 21 dina ra double dastur (fee) tiri thap 7 dina ko myada (time) die darakhasta aawahan garincha. Kula  tatha aantarik (internal) pratiyogitatmak exam  ko lagi bigyapan (vacancy) prakashita bhaisake pachhi aayogaka kshetriya nirdeshanalay, anchal karyalay ra darakhasta (form) management center bata bigyapit pada ko online form sankalan garinchha. Bigyapit pada ko lagi prapta bhayaka darkhasta (form) upar chhanbina gari students lae exam maa samela hun paune admit card jari garincha.

Chanaut prakriya ma nishpakshata ra shudhata kayam garna ko lagi aayog le questions nirman, questions parimarjana, utarpushtika (answer copy) parikshya (check), interview sanchalan tatha lekhita (written) exam ra interview ma sanlagna padadhikari lae eka (1) arkako kam karabahika subject thaha paun nasakne system awalamban gari tatastha rakhine niti akhtiyar gareko chha.

Ukta karya haru sampadan garne kramma sambandhit sewa samuha ra pada ko exam sanchalan ko lagi aawashyak (important) parne prshanpatra (questions)  nirman garna sambandhit subject ka yogya ra daksha lae pathaune ra gopya shilabandi rupa ma questions ko sets prapta hune, upayukta kachcha questions ka sets maghye pun sohi subject ka arka daksha lae bolae kamtima 5 sect tayari prshanpatra (questios) nirman gari pratyak setlae chhuttai sanket die rakhine ra exam sanchalanko samaya (time) ma upayukta sets madhey aayogka mananiya adhyaxe bat sanket nambar (number) ka aadharama chanaut bhayako prashnapatra (question) ko set prayoga ma lyaencha.

Lekhita exam sanchalan pachi prapta bhayka sampurna  utarapushtikaharuma exam sanchaln shakha le praham (first) code rakhne ra second code rakhnaka lagi anya kunai shakhaka padadhikari lae jimma dine prachalan rahebata exam ma uchtam gopyata kayam hune gareko chha. Yasari d=second code pachhi prapta utarpustikaharu mananiya adhyaxe le tokeka sambandhit subject ka daksha/bisheShagyaharu lae parikshyan ko lagi pathaencha. Parikshayan pachi prapt bhaeka utarapustika ko praptangka Tebuleshan gari code ko aadharma D-code gari result prakashan garincha. Interview ka lagi chanot bhayka ummedawar haru lae sambandhit subject ka daksha sametako sanlagnatama interview line ra eka (1) le diyako number  arkole nadekhine gari gopya rupama dine garincha. Yosto mark ummedawar ko yogyota kram tatha sifarisha garne samayama matra kholincha. Yasaka sathai lekhit exam ma ummedawarle prapta gareko number interview line kramma thaha nahune gari yogyatakram  tatha sifarisha garne samayama matra pathaune garincha.

Khula pratiyogita bat ummedawar ko antima chanaut bhay pachi niyuktika laagi rajapatrankita padako nijamati sewa ko pada bayma samanya prashasan mantralay ra chhuttai ena(yain) niyam antaragataka pad bayma tyasto sewa sanchalan garne nikayma sifarisha garne byabstha raheko chha bhane rajapatra annkita pada ko hakama sarwa pratham ummedawara le rojeko karyalayma sifarisha garnu parne ra eka bhanda badhi ummedawarale eutai karyalay  rojeko ma mathilyo yogyatakramma raheko lae pahile sifarisha garnu parne byabstha raheko chha. Niyukti ka lagi sambandhit nikayama sifarisha patra pathauda sambandhit ummedawar ko darakhast faram eka prati ra so sath pasha bahyka documents ka photocopy samet pathaunu parne byabstha chha.

Suraksha nikayaharu tatha anya sarakari sewa/sangathit sansthahar ko hakama pratisat (%) nirdharan dekhi lekhita exam sanchala garne samma ko karyaharu mathi umlekhit prakriyaharu anurupa nai sampan garne garinchha.